Plecy

Naszą misją jest wychowanie samodzielnego, krytycznie i twórczo myślącego, wierzącego we własne siły człowieka. W obecnym, złożonym i szybko zmieniającym się świecie kształcimy dzieci, które za około 20 lat funkcjonować będą w zupełnie nieznanej nam rzeczywistości. Biorąc pod uwagę tempo zmian, postęp techniki i cyfryzacji, naszym głównym zadaniem jest wspieranie od najmłodszych lat postaw i umiejętności, które określone zostały wspólnym hasłem i opisane w dokumencie z dnia 22.05.2018 r Dz.U.Unii Europejskiej C189/2 jako kompetencje kluczowe. Jednocześnie zapewniamy wolność uczniom i nauczycielom, inspirując ich do samodzielności, kreatywności, eksperymentowania i krytycznego myślenia. Komunikacja nauczyciel-uczeń jest oparta na zrozumieniu, otwartości i szacunku. Nauczyciele są intelektualnymi przewodnikami, którzy wzmacniają uczniów w procesie rozwijania poczucia własnej wartości oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Nasi uczniowie to wrażliwi i empatyczni ludzie, którzy poznają wartość nauki jako integralnego składnika ich codziennego życia.
Magdalena Rutkowska i Magdalena Stępniewska - założycielki szkoły Einstein International School