Plecy

Opłaty – rok szkolny 2024/25

1000 PLN

jednorazowa opłata wpisowa

2560 PLN

czesne za miesiąc (płatne przez 12 miesięcy w roku)

*oferujemy 10%  zniżkę dla rodzeństw

Pierwszeństwo zapisu do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Einstein International School mają absolwenci przedszkoli Mały Einstein i Calineczka.

Opłaty dodatkowe:

Informacje dotyczące opłat znajdują się w aplikacji 4Parents. Dostęp do aplikacji otrzymują rodzice/opiekunowie dziecka po podpisaniu umowy ze szkołą.