Plecy

W Einstein International School udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży w naszych placówkach polega na:

wsparciu w bieżącej pracy z dzieckiem na zajęciach grupowych bądź indywidualnych

wsparciu rodziców (konsultacje, zajęcia instruktażowe, spotkania)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna EIS Gdynia

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA

Profilaktyka logopedyczna jest skorelowana z programem edukacji językowej i stanowi jej uzupełnienie. W ćwiczeniach logopedycznych wspieramy prawidłowy rozwój mowy dzieci. Poprzez atrakcyjne dla dzieci zabawy kształtujemy poprawne nawyki związane z sytuacją mówienia. Logopedia, czyli „Gimnastyka buzi i języka” - to cotygodniowe, profilaktyczne zajęcia oddechowe, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia słuchowe, artykulacyjne oraz logorytmiczne.

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców mających na celu zaangażowanie całej kończyny górnej do wykonywania różnorodnych zadań. Celem terapii ręki jest poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni.

Arteterapia

Arteterapia polega na wykorzystywaniu naturalnej predyspozycji dzieci do twórczych zachowań. Metoda ta pozwala na wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez spontaniczne działania plastyczne, muzyczne i teatralne. Podczas arteterapii dziecko pogłębia swoją samoświadomość, przezwycięża nieśmiałość a także rozwija wrażliwość na otoczenie oraz drugiego człowieka. W czasie zajęć arteterapii wykorzystywane są różne metody pracy takie jak: sensoplastyka, muzykoterapia, filozofowanie i bajkoterapia.