Plecy

Kontakt

Dyrektor
Email: dyrektor@eisschool.eu
Telefon: 535-555-080 oraz 535-555-090

Koordynator PYP
Email: koordynatorpyp@eisschool.eu
Telefon: 535-558-001

Skontaktuj się z nami:

    Projekt współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego
    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

    EIS Fundusze Europejskie